Hаправете заявка -Панчаревско езеро и язовир Искър

Панорамни обиколки със самолет